Vastuvõtt lasteaeda

Rakvere linnavalitsuse 16. mai 2016. a määrus nr 5 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/419052016015
 
Teile vajalikku infot leiate
  • Rakvere haridusteenuste haldamissüsteemist ARNO