Hoolekogu

HOOLEKOGU LIIKMED 2020/2021 õppeaastal

Dagny Lepisto- mesilindude rühma lastevanemate esindaja

Elisa Lepik - õnneseente rühma lastevanemate esindaja

Kadi Kivaste - naerupallide rühma lastevanemate esindaja

Kaja Luks - õpetajate esindaja

Katrin Pikki- kuukiirte rühma lastevanemate esindaja

Kelly Konetski- Ramul - lepatriinude rühma lastevanemate esindaja

Mari Knjazev - pääsusilmade rühma lastevanemate esindaja

Marika Kundla - päikesejänkude rühma lastevanemate esindaja

Mehis Krigul - pihlamarjade rühma lastevanemate esindaja

Rainer Amor- hiiretipsude rühma lastevanemate esindaja

Renate Aros- siilipõnnide rühma lastevanemate esindaja

Tiina Troska - päevakoerte rühma lastevanemate esindaja

Vilja Messer- Rakvere linnavalitsuse esindaja

 

Alus: Rakvere linnavalitsuse 28.09.2020. a korraldus nr 628 "Rakvere Rohuaia lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine 2020/2021. õppeaastaks".