Hoolekogu

Marika Kundla- päikesejänkude rühma lastevanemate esindaja

Katrin Joselin- lepatriinude rühma lastevanemate esindaja

Katrin Pikki- kuukiirte rühma lastevanemate esindaja

Imre Polluks- hiiretipsude rühma lastevanemate esindaja

Marko Pavelson- õnneseente rühma lastevanemate esindaja

Kätlin Lillepuu- naerupallide rühma lastevanemate esindaja

Maiken Oks- mesilindude rühma lastevanemate esindaja

Annika Reinula - siilipõnnide rühma lastevanemate esindaja

Marika Pulatova-Manuel - pääsusilmade rühma lastevanemate esindaja

Delvis Mihhailov - pihlamarjade rühma lastevanemate esindaja

Chris Tõnning - päevakoerte rühma lastevanemate esindaja

Merilyn Klooster- õpetajate esindaja

Vilja Messer- linnavalitsuse esindaja

Alus: Rakvere linnavalitsuse 24.09.2018.a korraldus nr 559 "Rakvere Rohuaia lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks".

 

Hoolekogu 9.10.2018.a PROTOKOLL https://drive.google.com/file/d/1GX3G2yIgi5VZfsB64A8cddT424EkYDPw/view?usp=sharing  

Hoolekogu 12.02.2019.a OTSUSED: 

1. Kinnitada kodukorra muudatused, vt  https://www.rla.edu.ee/index.php/dokumendid/lasteaed/lasteaia-kodukord 

2. 2019.aasta taimelaada tulu kasutada suuskade ostmiseks