Laste vastuvõtt

 

Rakvere linnavalitsuse 8.03.2021.a määrus nr 1 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/412032021015

 
Teile vajalikku infot leiate
  • Rakvere haridusteenuste haldamissüsteemist ARNO