Lasteaia tasu

Osalustasu

Lapsevanema poolt kaetav osalustasu on alates 01.01.2020 40,88 eurot kuus (s.o 7% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast).

Hoiurühma osalustasu on 87,60 eurot kuus (s.o 15% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast).

Lapsevanema tasu makstakse arve alusel jooksva kuu eest 25. kuupäevaks Rakvere linnavalitsuse kontole:

 AS SEB Pank:  EE641010502003041004

Swedbank AS: EE132200221024705911

Alus: Rakvere linnavolikogu 25.juuni 2014. a. määrus nr 17 

Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine

Rakvere linnavalitsuse 8.03.2021.a määrus nr 1 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/412032021015

 
 
Toitlustamine
 
Alates 01.01.2021 toitlustab lasteaia lapsi Mervir OÜ

Toidupäeva maksumus nooremas vanuseastmes (1,5-4-aastased)- 1,80

Toidupäeva maksumus vanemas vanuseastmes (5-7-aastased)- 2,40  

Lapse vanus arvestatakse 1. oktoobri seisuga  

 

Toidupäeva maksumusest moodustab hommikusöök 15%, lõunasöök 60% ning oode 25%. Alates 01.01.2019.a tasub hommikusöögi eest Rakvere linnavalitsus. 

Lõunasöögi ja õhtuoote maksumus nooremas vanuseastmes (1,5-4-aastased)- 1,53

Lõunasöögi ja õhtuoote maksumus vanemas vanuseastmes (5-7-aastased)- 2,04

Toiduraha makstakse arve alusel eelmise kuu eest Mervir OÜ-le.

2020.a novembri ja detsembri toitlustamise eest makstakse arve alusel P. Dussmann Eesti OÜ-le.