Meie kalender

August 2019
E T K N R L P
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

- -  -EL Sotsiaalfond

Projektõpe Rohuaia lasteaias

Lasteaia õpetajad, õppealajuhataja ja direktor on 22.-23. novembril Toilas tööalasel koolitusel. Koolitus on rahastatud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi struktuuritoetusest.

Koolituse eesmärk on võimestada sellise organisatsioonikultuuri loomist, mis lähtub iga lapse individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitlusest.

Koolitaja on Rootsis töötav pedagoog Kaili Pylkkö. Õppekavas on 

- Ülevaade Reggio Emilia tegevuskultuuri põhimõtetest: lapse 100 keelt (käsitlus lapsest kui iseseisvast õppijast); projektidel põhineva õppe põhimõtted

- ruum kui õppevahend – stimuleeritud õpikeskkond, lapse ja õpetaja roll selle loomisel;

- pedagoogiline dokumenteerimine – alus lapse õppimise hindamisele ja õpikeskkonna kujundamisele;

- kogukonnakultuur – lastevanemate ja kogukonna kaasamine lapse õppimisse, kogukonnaõpe; mängu ja praktilise tegevuse vahekord projektõppes;

- projekti kavandamine lapse õppimise ja mõtlemise arengu toetamiseks kunstivaldkonna kaudu; õppeseina kavandamine ja loomine;

- õpetaja professionaalse arengu analüüs lähtudes Reggio Emilia tegevuskultuurist.

- Toila lasteaia „Naerumeri“ külastus.