Meie kalender

Juuni 2021
E T K N R L P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

- -  -EL Sotsiaalfond

Projekt DigiKid

Erasmus + strateegilise partnerluse projekt

„Õpetajate oskuste arendamine eelkooliealiste laste harimiseks digitehnoloogiate abil ja nende kaudu“.

DigiKid projekt esitab väljakutse süsteemitule digipedagoogika rakendamisele alushariduses.

 

Uue Erasmus + strateegilise partnerluse projekti eesmärk on kahe aasta pärast muuta digipedagoogika rakendamise praegust olukorda alushariduses neljas Euroopa Liidu riigis ja jagada projekti tulemusi nii kolleegidega ELis kui väljaspool seda.

Aasta 2020 muutis oluliselt meie elustiili, väljavaateid ja suhtlusstrateegiaid. Tänasel päeval on keeruline leida inimest, kes oleks COVID-19 poolt puutumata jäänud. Töö ja õpingud on suunatud Interneti-keskkonda ning meie kodudest on saanud kontorid ja klassiruumid, samas kui näost näkku suhtlemine on oluliselt vähenenud.

Uues haridussituatsioonis oli keeruline toime tulla nii õpetajatel kui ka igas vanuses õppijatel, kuid lapsevanematel tuli tihti silmitsi seista veelgi suuremate väljakutsetega. Nad pidid leidma tasakaalu täistööajaga töökoha ja lisandunud koduõpetaja uute ja mahukate kohustuste vahel. Seetõttu kannatasid vanemad sageli stressi all ja olid mõnikord ka sunnitud laste õpetamise nimel oma töökohast loobuma. Enamasti seetõttu, et eel- ja algkooliealised lapsed ei olnud valmis iseseisvalt veebis õppima ja tehnoloogiaga hakkama saama.

Pikalt kestev C-19 pandeemia innustas nelja ülikooli ja kolme lasteaeda Eestist, Saksamaalt, Sloveeniast ja Lätist moodustama Erasmus + egiidi all partnerluse mainitud olukorrale lahenduse leidmiseks. Erasmus + projekt pealkirjaga „Õpetajate oskuste arendamine eelkooliealiste laste koolitamiseks digitehnoloogiate abil ja nende kaudu“ kestab kaks aastat (1.03.2021–28.02.2023) ja selle eesmärk on saavutada järgmine:

·         jagada  digipedagoogika olemasolevaid kogemusi alushariduses;

·         küsitleda lasteaia- ja põhikooli vanemaid ning õpetajaid eesmärgiga selgitada välja nende hinnang laste ja õpilaste olemasolevate ja puuduvate oskuste ja võimete kohta digitaalse meediaga suhtlemisel;

·         vähendada alushariduses digipedagoogika rakendamise taseme erinevusi kursuse „Digitaalsete pädevuste arendamine alushariduses” abil mitte ainult partnerriikides, vaid loodava MOOC-i abil ka kogu maailmas;

·         korraldada teavitusüritusi, et jagada projekti tulemusi sihtrühma ja huvitatud publikuga.

Hariduse digitaliseerimisega on maailmas tegeldud juba aastaid. Vaatamata kiirele levikule ja mugavusele on autoriteedid sageli, kui mitte alati, pidanud enesestmõistetavaks, et õpilased suudavad intuitiivselt arendada oma digitaalseid oskusi ja saada aktiivseks veebiõppijaks lihtsalt seetõttu, et nad on sündinud Interneti-ajastul. DigiKidi projekt kavatseb selle eelduse vaidlustada. Meie usume, et meie ühised jõud aitavad targalt juhendada praeguseid ja tulevasi õpetajaid selles, kuidas arendada laste digipädevusi noores eas, parandada noorima põlvkonna suhtlemis- ja kriitilise mõtlemise oskusi, valmistada neid ette homseks digitaalsemaks eluks, muuta nad digitaalse meelelahutustehnoloogia passiivsetest tarbijatest digitaalsete haridusvõimaluste aktiivseteks kasutajateks. Pikas perspektiivis eeldame, et projekt vähendab oluliselt stressi, mida lapsed, õpetajad ja vanemad liikumiskeelu või pikaajaliste haiguste korral kannatavad. Sellest tulenevalt usume, et projekt mõjutab positiivselt ka kogukonna üldist sotsiaalset ja psühholoogilist heaolu.

Eelarve: 253 324 EUR

Koostööpartnerid:

Ülikoolid:

Tartu Ülikool (Eesti)

Heidelberg University of Education (Saksamaa)

University of Primorska (Sloveenia)

University of Latvia (Läti)

Lasteaiad:

Rakvere Rohuaia Lasteaed (Eesti)

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Koper (Sloveenia)

Privata pirmsskola CreaKids (Läti)