Projektid

2017/2018 õppeaasta

  1. Rakvere Rohuaia Lasteaia lapsed õpivad prügi vähendama.  Septembrikuu esimesel nädalal sõidavad kuukiired, päikesejänkud, siilipõnnid, lepatriinud, pihlamarjad ja mesilinnud Palmsesse. Sealses looduskeskuses toimub aktiivõppe programm "Sipelgas Ferda vähendab prügi". Õppeprogrammi viib läbi Keskkonnaamet, projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus KIK.
  2. Rakvere Rohuaia Lasteaed roheliseks lasteaiaks. Lasteaiapere rakendab igapäevaelus ressursisäästu võimalusi ning tarbib teadlikult. Lasteaia töötajatel on tahtmine viia keskkonnasäästlik mõtteviis lasteni, vanemateni ja kogukonnani. Toimub personali koolitus, keskkonnamõju hetkeseisu kaardistamine ja tegevusplaani koostamine. Läbiviija ja konsultant on Säästva Eesti Instituut. Projekti rahastab KIK. Projekti käigus valmis lasteaia keskkonna 2018.a TEGEVUSKAVA

kik

Kampaania "Kogu köögiviljad korvi" . Toimus perede orienteeriumine. Terviseraja lõpus said kõik osalejad kaasa kotitäie värvilisi köögivilju. Üritust rahastas Lääne-Viru maavalitsus.

 

Osaleme EL Horisont2020 teadusprogrammi projektis ENLARGE, mille veebilehe aadress on http://www.enlarge-project.eu/

Räpina Aianduskooli algatatud taimeprojektis KURGISÕBRAD osalevad kõik 11 rühma.

Rohuaia lasteaia roheline sõnum  on koostööprojekt ELU Tallinna Ülikooli üliõpilastega.

HITSA Proge Tiigri taotlusvoorust rahastati jutualustaja komplektide ostmist. Selle abil loome lastele võimalusi lugude välja mõtlemiseks ja jutustamiseks. 

 

PROJEKTID 2012/2013- 2016/2017. õppeaastal