Päevakava

3-4- aastaste laste PÄEVAKAVA

7.00- 7.30                   Hommikurühm: laste vastuvõtmine, mäng

7.30-8.15                    Laste vastuvõtmine, mäng

8.15-8.45                     Hommikusöök

8.45-9.00                    Mäng, ettevalmistus õppe- ja kasvatustegevusteks

9.00- 10.30                 Õppe- ja kasvatustegevused, mäng

10.30- 12.00               Ettevalmistus õueminekuks, õuesolek, jalutuskäigud, vaatlused, mäng

12.15- 12.45               Lõunasöök

13.00-15.00                Päevane puhkeaeg

15.00- 15.45               Mäng, õppe- ja kasvatustegevus

15.45-16.15                Õhtuoode

16.45- 18.00               Õuesolek, mäng, laste kojuminek

18.00-18.30                Õhtune valverühm: mäng, laste kojuminek

5-7- aastaste laste PÄEVAKAVA

7.00- 7.30                   Hommikurühm: laste vastuvõtmine, mäng

7.30-8.45                    Laste vastuvõtmine, mäng

8.45-9.15                    Hommikusöök

9.15- 10.30                 Õppe- ja kasvatustegevused, mäng

10.30- 12.15               Ettevalmistus õueminekuks, õuesolek, jalutuskäigud, vaatlused, mäng

12.45- 13.15               Lõunasöök

13.30-14.30                Päevane puhkeaeg

15.00- 16.15               Mäng, õppe- ja kasvatustegevus

16.15-16.45                Õhtuoode

17.00- 18.00               Õuesolek, mäng, laste kojuminek

18.00-18.30                Õhtune valverühm: mäng, laste kojuminek

Päevakava on kinnitatud direktori 16.09.2016.a käskkirjaga nr 1-1/1