Üldinfo

Rakvere Rohuaia Lasteaed (kuni 31.08.2013.a Rakvere Linna Algkool) asub Rakveres Kukeküla linnaosas Posti tn 29. 

Aastatel 2014-2015 rekonstrueeriti lasteaed Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames vähese energiakasutusega lasteaiahooneks. Programmi eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni; tõsta hoone energiatõhusust ja parandada energiatõhusate hoonete propageerimisega inimeste elukeskkonda.

ERR telesaates Oma kodu tehti lasteaiahoonest ülevaade: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AG-63QS1dJ_hUk9PVA

Meie põhitegevus on 3-7-aastaste laste hoidmine ja alushariduse omandamise võimaldamine.

Lasteaias on 11 rühma: mesilinnud, päevakoerad, lepatriinud, päikesejänkud, hiiretipsud, pääsusilmad, kuukiired, õnneseened, pihlamarjad, naerupallid ja siilipõnnid.

Kuna meie lasteaiahoone on ehitatud energiasäästlikuks, siis soovime, et ka meie igapäevane tegevus lähtuks keskkonnahoidlikust mõtteviisist. Usume, et laste kaudu mõjutame ka peresid ja kogukonda.

Ilus ruumikas kaasaegne lasteaiahoone annab lisavõimalusi mitmekesisteks ettevõtmisteks: laadad, kontserdid, konverentsid jm. Meil käib palju külalisi, kellega saame keskkonnahoidlikku mõtteviisi jagada. Meie lasteaed on liitunud Rohelise Kooli programmiga, meil on Roheline lipp (al2019).

21. sajandil pidevalt muutuvas maailmas hakkama saamiseks on üha olulisemaks saamas inimeste algatusvõime, koostöö, sotsiaalsed oskused ja praktiline kogemus. Selleks, et lapsed ja ka meie, täiskasvanud, suudaksime oma ideid luua ja ellu viia, otsustasime tutvust teha „Ettevõtliku kooli“ programmiga. 2018. aastal tunnistati meie tegevus Ettevõtliku kooli baastasemele vastavaks. 2021. aastast alates vastab lasteaed hõbetaseme standardile.

Laste õpikeskkond võimaldab teha valikuid, tegutseda väiksemates ja suuremates rühmades, õppida koostööoskusi, leppida kokku ühistes käitumisreeglites, olla aktiivne õppija- mängija- tegutseja. Kasutame Hea Alguse metoodikat ja häid mõtteid- võtteid teistest pedagoogilistest lähenemisviisidest.

Meie VISIOON ehk ettekujutus aastaks 2021: Rohuaia lasteaed on tervislik, turvaline ja kaasaegne arengukeskkond ettevõtlikele lastele, parim töökoht töötajatele ja usaldusväärne partner lastevanematele. Meil on suurepärased võimalused keskkonnahoidliku kogukonna kujundamiseks. meie lasteaed on laste jaoks. Siin on kõigil hea olla.

Meie MISSIOON on luua võimalused laste mitmekülgseks ja järjepidevaks arenguks. Koos vanematega loome keskkonna elurõõmsate, ennastusaldavate ja uudishimulike, avatud ja tahtejõuliste inimeste kasvamiseks.