Arengukava

Arengukava 2022-2027 https://drive.google.com/file/d/1SNYmNt3AQa9xCsdpx63uQ2PqWEfVQg2o/view?usp=sharing 

Kinnitatud Rakvere linnavalitsuse 31. oktoobri 2022.a korraldusega nr 2-3/22/684.

Arengukava 2018-2021  LOE SIIT 

Kinnitatud Rakvere linnavalitsuse 8. jaanuari 2018.a korraldusega nr 21    

DOKUMENDIREGISTER 

https://ekis.ee/?page=pub_startup&tid=-1&desktop=10016&u=20100712205131