Projektid

2018/2019 õppeaasta

PRIA abil põllumajandusega tutvuma!

Selleks, et lapsed saaksid teadmisi toidu teekonnast meie toidulauale, sõidavad lapsed aprillis- mais külastama Kaarli talu ja Arkna karjamõisa. Projekti rahastab PRIA koolikava kaasnevate meetmete toetusest.   https://www.rla.edu.ee/index.php/teated/15-teated-lasteaed/515-lapsed-saavad-teadmisi-pollumajandusest 

 

Tomatisõbrad 

Üheskoos kasvatatakse hariliku tomati (Lycopersicon esculentum) väikeseviljaliste sortide ’Venus’ ja ’Vilma’ taimi. Projekti käigus võrreldakse tomatitaimede kasvu. Kasvatamisel kasutatakse erinevaid looduslikke väetisi. Lisaks ootavad ees iganädalased huvitavad viktoriiniküsimused, nädala nipp, mitmed konkursid ja võistlused ning kevadine maitsev, tervislik ja värviline saak. Õpetusi jagavad ja tuge pakuvad aianduskooli õpilased ja õpetajad. Osalevad kõik rühmad

2.    Elurikkuse tutvustamine Rakvere Rohuaia Lasteaia lastele, õppeprogramm "Sukeldudes Äntu loodusesse". 

Lapsed näevad Eesti kõige läbipaistvama veega järve ning saavad teadmisi taimestikust ja loomastikust. Õppereisil osalevad üheksa lapseaiarühma. Läbiviija on keskkonnahariduse spetsialist Kerli Kõue, rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

3.    Ettevõtlik lasteaed

Ettevõtliku lasteaia baastaseme tunnistus ja lipp anti meie lasteaiale üle 18.10.2018.a Paide haridusfestivalil. Tunnistus kehtib kolm aastat. Info programmi kohta: http://evkool.ee/

4.    Suutervise uurimus "Hambad puhtaks"

Projekt kestab 2018. oktoobrikuust kuni 2019. aasta aprillini. Info: https://suukool.ee/et/materjalid/lasteaed 

5.    Erasmus + projekt "HOBś adventure - Hands of biodiversity.

Projekt kestab kaks aastat. Eestist osaleb kümme kooli ja lasteaeda. Teised partnerid on Läti, Sloveenia ja Island. Projekti sisuks on praktilise tegevuse ja digiõppe lõimimine toataimede näitel. Ühiselt koostatakse kogumik tegevusjuhistest õpetajatele, milliseid tegevusi ja kuidas võiks selles valdkonnas läbi viia. Meie lasteaia esindaja on õpetaja Moonika Suurmaa.

6.    Projekt „Suur taimejaht“ ülemaailmse programmi „Roheline kool“ (Eco-schools) raames.

Projekti eesmärk on aidata käsitleda elurikkuse teemat. Projekti rahastatakse kontserni Toyota Euroopa haru poolt, initsiatiivi „Meie keskkonnaväljakutse 2050“ raames. Projekt toetab laste uurimuslikku õpet ning selles osalevad 5-7- aastased lapsed. Iga vanuserühm uurib kindlaid taimi ja nende seoseid loomadega.

 

kkk

kik     

2017/2018 õppeaasta

  1. Rakvere Rohuaia Lasteaia lapsed õpivad prügi vähendama.  Septembrikuu esimesel nädalal sõidavad kuukiired, päikesejänkud, siilipõnnid, lepatriinud, pihlamarjad ja mesilinnud Palmsesse. Sealses looduskeskuses toimub aktiivõppe programm "Sipelgas Ferda vähendab prügi". Õppeprogrammi viib läbi Keskkonnaamet, projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus KIK.
  2. Rakvere Rohuaia Lasteaed roheliseks lasteaiaks. Lasteaiapere rakendab igapäevaelus ressursisäästu võimalusi ning tarbib teadlikult. Lasteaia töötajatel on tahtmine viia keskkonnasäästlik mõtteviis lasteni, vanemateni ja kogukonnani. Toimub personali koolitus, keskkonnamõju hetkeseisu kaardistamine ja tegevusplaani koostamine. Läbiviija ja konsultant on Säästva Eesti Instituut. Projekti rahastab KIK. Projekti käigus valmis lasteaia keskkonna 2018.a TEGEVUSKAVA

Kampaania "Kogu köögiviljad korvi" . Toimus perede orienteeriumine. Terviseraja lõpus said kõik osalejad kaasa kotitäie värvilisi köögivilju. Üritust rahastas Lääne-Viru maavalitsus.

 

Osaleme EL Horisont2020 teadusprogrammi projektis ENLARGE, mille veebilehe aadress on http://www.enlarge-project.eu/

Räpina Aianduskooli algatatud taimeprojektis KURGISÕBRAD osalevad kõik 11 rühma.

Rohuaia lasteaia roheline sõnum  on koostööprojekt ELU Tallinna Ülikooli üliõpilastega. Lasteaia koridoridesse kujundati stendid, millelt saab infot jäätmete kogumise, energiasäästu, tervise ja heaolu, paberi kasutamise ning vee säästmise kohta. Tõsisem huviline saab QR koodi kasutades liikuda üliõpilaste loodud veebilehele, kus on põhjalik teemakäsitus.

HITSA Proge Tiigri taotlusvoorust rahastati jutualustaja komplektide ostmist. Selle abil loome lastele võimalusi lugude välja mõtlemiseks ja jutustamiseks. 

Üle- euroopalisel jäätmetekke vähendamise nädalal meisterdasime koos vanematega aatriumisse jõulupuu: http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/christmas-tree-made-of-recycled-materials  . Seda kajastas ka Virumaa Teataja: https://virumaateataja.postimees.ee/4338493/agedate-kuuskede-linn-rohuaia-lasteaia-kaunitar-valmis-teise-ringi-tranist , FB https://www.facebook.com/1201443039916558/videos/1555364074524451/

Sada Eesti rahvamängulepatriinud, mesilinnud ja pihlamarjad osalesid eTwinningu projektis:  http://100-rahvamangu-lastele.blogspot.com/

 

 

PROJEKTID 2012/2013- 2016/2017. õppeaastal