Ajalugu

1987-1992 oli hoones vene õppekeelega lastepäevakodu, mille juhataja oli Lidia Bobkova.

Lääne-Viru Maavalitsuse 30.aprilli 1992.a. määrusega nr 85 koolide avamise kohta otsustati 1. septembril 1992. a. avada Rakvere Linna Algkool asukohaga Posti 29.

Juba aastaid töötas Rakvere 1. Keskkool väga suure koormusega kolmes vahetuses. Eriti raske oli algklasside õpilaste koolipäev õhtupoolses vahetuses. Puudusid võimalused (ruumid) klassiväliseks tegevuseks. Otsiti võimalusi, kuidas õpilaste õppimistingimusi parandada.

Pärast Eesti taasiseseisvumist 20.augustil 1991.a. lahkusid Rakverest paljud sõjaväelaste perekonnad. Vähenes laste hulk lastepäevakodudes. Nii otsustatigi sulgeda üks lasteaed ning vabanenud hoones avada Rakvere Linna Algkool. Kooli direktoriks määrati Ly Kivistik. Hoolimata uue kooli avamisele tekkinud tugevast vastuseisust (ei soovitud lahkuda mainekast koolist), saavutas kool kiiresti tuntuse ja tunnustatuse tänu tugevale, töökale personalile ja läbimõeldud koolielu korraldusele. Kool muutus linnas populaarseks, sellesse taheti oma lapsi õppima tuua. Lisaks heale õppetöö tasemele hinnatakse soodsat õpikeskkonda ja võimaluste mitmekesisust õpilaste tunnivälise aja organiseerimisel.

2004. aastal asus koolijuhina tööle Ene Nool. Kooli ruumides avati kaks Rakvere Triinu lasteaia lasteaiarühma. 2005. aasta sügisest jätkas õppeasutus lasteaed- algkoolina.

Kooli alguspäevadest alates on koostatud kooli kroonikat, millest iga asjahuviline saab üksikasjaliku ülevaate koolis toimunust. On olemas rikkalik videofilmide ja fotode kogu ning täpsed ülestähendused lasteaialaste, õpilaste ja õpetajate saavutuste ning kooli- ja lasteaiaelus toimunu kohta

2013. aasta 1. septembril liideti kooliklassid Rakvere Gümnaasiumiga ning asutus jätkab tegevust Rakvere Rohuaia lasteaiana.

Tunnustused:

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige alates 2014. aastast.

Ettevõtliku Kooli standardi baastase alates 2018.aastast ja hõbetase alates 2021.aastast

"Energiasäästlik kaunis kodu 2018"

Ülemaailmselt tunnustatud ökomärgis Roheline lipp alates 2019. aastast

Eestimaa õpib ja tänab- aasta lasteaiaõpetaja 2020- Moonika Suurmaa

Eestimaa õpib ja tänab - aasta haridusasutuse juht 2021, nominent - Ene Nool